THERMACUT - The Cutting Company

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne palnika Esab®PT-36® pozwala na wymianę przedniej części palnika ( izolatora ) za pomoca trzech śrub. To rozwiązania obniża koszt najbardziej wadliwego elementu palnika i oszczędza czas jego naprawy.

Wcześniej, w przypadku konieczności wymiany przedniej części palnika ( izolatora ) niezbędna była wymiana całego palnika. Wymuszało to zakupu nowego palnika i zatrzymanie procesu cięcia na wiele godzin czy dni ( w zależności od dostępności serwisu ). Nowe rozwiązanie pozwala na prostą wymianę izolatora za pomoca trzech śrub i kontynuowanie pracy w kilka minut, co również obiża koszty gdyż nie wymaga zakupu nowego palnika.

PT 36 insulator